Sabine verzorgt al jarenlang presentaties voor bedrijven, organisaties en overheden (Fiat, Nova, Ministerie Vlaamse Gemeenschap, Fleur Magazine, Hesse Noord Natie, Gemeenschapsonderwijs, Bank van Breda, Group Maes, BP….zijn maar een paar namen waar ze reeds voor gewerkt heeft). Op aanvraag kan dit drietalig: Nederlands, Frans, Engels.

Om Sabine te boeken, belt u het management: Ellen/Roland Keyaert, Do Produkties, Fonteinstraat 19, 8000 Brugge, 050/67 55 51, do-produkties@pandora.be